Запазете вярата и направете скок: Историята на Кондор, една от най -големите летящи птици в света

Това видео ни показва, че е от съществено значение да преминем през временните съмнения и задръжки и да поемем риска.

Един ден кондор беше открит отровен. Когато беше спасен и му беше позволено да се възстанови в плен, в продължение на две дълги години, той не можеше да лети, когато беше освободен. Почти изглеждаше, че величествената птица е забравила да лети. Но след многократни неуспешни опити, това излетя и как. Той успя да постигне това, с което е известен.

Чрез този видеоклип YoursWisely, един от важните житейски уроци, които всички можем да научим, е, че от време на време възникват съмнения, но е важно да се запази вярата и да се направи скок.